Saltilpasser Bente Johansen ble kvalifisert saltilpasser gjennom The society of Master Saddlers 2011, og har også gått kurs i hestemassage i Danmark, på Axelson Animal School.  Equine Ergonomist gjennom Saddlefit4 life 2018. Faglig leder for lærlinger i salmakerfag for hest,  i egen lærebedrift 2017. Saldesigner, produktdesigner for Apelles Saddles.  
      Hun har spesialisert seg på  problemløsninger på asymetriske hester, sits og rytterskjevhet,  skliproblemer, oppbygging over tid, og salsituasjoner for hester med utfordrene salleie
 
Kjøp og tilpassing av nye og brukte saler
Omstopping og etterfyll på stedet, ev. på verksted
Avtale for saltilpassing og prøving av saler gjøres
på Messenger eller Saltilpassing@gmail.com.


Link Facebook, Messenger

https://www.facebook.com/saltilpasser
https://www.facebook.com/saltilpasser


 
 
 

 
 
 


Costum made saler

 

Å bestille sal på mål etter hesten og ønske til rytteren, er som regel ikke mer kostbart enn å kjøpe standard modeller. Og i noen tilfeller er dette nødvendig for optimal tilpassing. Hester med vanskelig salleie, ryttere med egne ønsker om design har nå flere muligheter enn tidliger.

Jeg tilpasser ut ifra treet i salen. Det vil si, salen lages på ett tre som er i vinkel for hestens rygg. Mange hester har ett tree som er for smal eller har feil vinkel, dette vil gi problemer for hester som har skli problem fra før, du kommer ikke ordentlig ned i hesten når du rir, og salen vil "flyte" på hestens rygg. Det vil også gi feil press mot hestens rygg hvis treet er for vinklet, og smalt.

Salene jeg forhandler og salmakere jeg jobber med rundt i verden, tilbyr forskjellige tree til forskjellige hestetyper. Lovatt & Rickkets, Arabian Saddle company, Sankey Saddlery, Herny De Rivel, Kentaur og min egen Apello er saler som kan bestilles med tilpasset tre, og lekre designer.